Advokatene

Oddvar Lindbekk

E-post:
oddvar@norman-co.no
Tlf:
22 12 11 92
Mobil:
97 74 90 04
Arbeidserfaring
Partner, Norman & Co. ANS 2016-
Advokat, Norman & Co. ANS 2011-2015
Advokatfullmektig, Norman & Co. ANS 2010-2011
Førstekonsulent, Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen, Arbeids- og inkluderingsdepartementet 2009-2010
Vitenskapelig assistent ved Arbeidsrettsgruppen, Institutt for privatrett, UiO 2008-2009
Utdannelse
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 2004-2008

Spesialfeltene Arbeidsrett og Prosedyre

Bistår arbeidstakere, fagforeninger og arbeidsgivere, i alle arbeidsrettslige spørsmål, deriblant oppsigelser, omorganisering og kollektive tariffspørsmål.

 

Prosederer regelmessig arbeidsrettslige saker for de alminnelige domstolene i alle instanser, deriblant «Posten-saken» behandlet i Høyesterett februar 2017 (HR-2017-561-A).

 

Bred prosedyreerfaring i sivile saker, blant annet som kommisjonæradvokat for Regjeringsadvokaten fra november 2013. Har prosedert flere titalls sivile saker for de alminnelige domstolene.

 

Arbeidsrettslige Publikasjoner

Etterbetaling og passivitet i tariffretten I: Arbeidsrett og arbeidsliv. Bind 4, s. 199-293, Hefte 2 (2009-2010).

 

Arbeidsrettslige Verv m.m.

Sensor og veileder i Arbeidsrett ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

 

Arbeidsrettslige Kurs/Foredrag

For blant annet Nettverk for yngre arbeidsrettsjurister (NYA), Paal Berg-seminaret, Arbeids- og sosialdepartementets faggruppe for individuell arbeidsrett og Arbeidsrettsgruppen ved Juridisk fakultet UIO.

 

 Neste »