Siste nyheter

Frokostseminar 30. mai – Siste dom fra Høyesterett, parallell opp- og nedbemanning

Ny dom fra Høyesterett klargjør forpliktelsene knyttet til å tilby annet passende arbeid og aktsomhetskrav til arbeidsgiver ved parallell opp-…

Les mer

Møterett for Høyesterett

Advokat Oddvar Lindbekk har fått møterett for Høyesterett etter å ha ført to prinsipielle arbeidsrettssaker i Høyesterett på ett år.…

Les mer

Norman & co i Høyesterett

Norman & co fører denne våren og høsten to saker i Høyesterett. I april fører advokat Oddvar Lindbekk en prinsipiell…

Les mer

Tilbake fra permisjon

Advokat Alexander Venås kommer i høst tilbake fra to års permisjon som dommerfullmektig i Fredrikstad tingrett.

Les mer

139 år med kompetanse og integritet

Norman & co er et allsidig og moderne advokatfirma med hovedvekt på arbeidsliv, erstatning og prosedyre.

Les mer om vår historie