Siste nyheter

Nyhetsbrev – Klare begrensninger for arbeidsgiver ved parallell opp- og nedbemanning

Linjebygg-dommen: Arbeidsgiver kan ikke oppbemanne og nedbemanne uavhengig av hverandre. Dette selv om det er i ulike deler av virksomheten.…

Les mer

Frokostseminar 30. mai – Siste dom fra Høyesterett, parallell opp- og nedbemanning

Norman & co førte saken i Høyesterett. Dommen klargjør tilbudsplikt for annet passende arbeid; omplasseringsplikt før nedbemanning er iverksatt! Frokostseminar…

Les mer

Møterett for Høyesterett

Advokat Oddvar Lindbekk har fått møterett for Høyesterett etter å ha ført to prinsipielle arbeidsrettssaker i Høyesterett på ett år.…

Les mer

Norman & co i Høyesterett

Norman & co fører denne våren og høsten to saker i Høyesterett. I april fører advokat Oddvar Lindbekk en prinsipiell…

Les mer

Tilbake fra permisjon

Advokat Alexander Venås kommer i høst tilbake fra to års permisjon som dommerfullmektig i Fredrikstad tingrett.

Les mer

139 år med kompetanse og integritet

Norman & co er et allsidig og moderne advokatfirma med hovedvekt på arbeidsliv, erstatning og prosedyre.

Les mer om vår historie